Aktualności


21-02-2024

W ramach współpracy naukowo-badawczej dr hab. inż. Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej, prof. AGH z Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz dr hab. n. med. Agaty Ziomber-Lisiak z Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum, trwają prace nad znalezieniem markerów wczesnej otyłości. Wyniki badań sugerują, że w przyszłości pomiar poziomu jednego z pierwiastków śladowych obecnych w tkankach – rubidu – może ułatwić jej diagnozę (…)

17-11-2023

17 listopada 2023r. po raz trzynasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wręczyła Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom i organizacjom w sposób szczególny zasłużonym w działaniach na rzecz dzieci. Kapituła pod przewodnictwem Agnieszki Holland wyłoniła 6 finalistów. Wśród wyróżnionych znalazła się dr n. med. Katarzyna Anna Dyląg – działająca na rzecz dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) (…)

14-11-20123

14 listopada 2023r. w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ zwołane z okazji Święta Edukacji Narodowej, które upamiętnia rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty w Polsce i Europie. Podczas uroczystości uhonorowano Pracowników UJ i UJ CM odznaczeniami, nagrodami i medalami. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Pracownicy Katedry Patofizjologii UJ CM (…)

23-10-2023

W serwisie informacyjnym „Nauka w Polsce” poświęconym upowszechnianiu wiedzy o dokonaniach polskich naukowców, popularyzowaniu i promowaniu ich osiągnięć, m.in. w obszarze innowacyjności, ukazał się artykuł Katarzyny Czechowicz „Polacy zidentyfikowali nowe markery otyłości i jej powikłań” opisujący dokonania zespołu dr hab. inż. Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej z Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie oraz dr hab. n. med. Agaty Ziomber-Lisiak z Katedry Patofizjologii UJ Collegium Medicum (…)

16-10-2023

Katedra Patofizjologii UJ CM wzięła udział w ogłoszonym Konkursie #17 – “Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim i otrzymała dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych (…)