Kierunek Lekarski

Szanowni Państwo Studenci WL II roku – kierunku lekarskiego,

uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023-2024 zajęcia z patofizjologii będą odbywały się w salach dydaktycznych Katedry Patofizjologii UJ CM przy ul. Czystej 18.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października 2023r.

II kolokwium – 29 maj 2024r. – godz. 17:45
Egzamin – 20 czerwiec 2024r. – godz. 18:15
Lokalizacja w terminie późniejszym.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator przedmiotu dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ, e-mail: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

 

Regulamin i harmonogram zajęć z Patofizjologii dla kierunku lekarskiego 
na rok akademicki 2023-2024:

Lekarski II LOKALIZACJA 2023-2024 sem 1
Lekarski II LOKALIZACJA 2023-2024 sem 2
Lekarski II LOKALIZACJA 2023-2024 seminarium nr 21
Lekarski II REGULAMIN 2023-2024
Lekarski II HARMONOGRAM 2023-2024 sem 1
Lekarski II HARMONOGRAM 2023-2024 sem 2
Lekarski II SYLABUS SZCZEGÓŁOWY I 2023-2024 sem 1
Lekarski II SYLABUS SZCZEGÓŁOWY II 2023-2024 sem 1
Lekarski II SYLABUS SZCZEGÓŁOWY III 2023-2024 sem 2
Lekarski II INSTRUKCJA PISANIA TESTÓW 2023-2024