Kierunek Farmacja

Szanowni Państwo Studenci III roku Wydziału Farmacji – kierunku Farmacja,

uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023-2024 zajęcia z patofizjologii rozpoczną się 2 października 2023r. 
Seminaria i ćwiczenia będą odbywały się w salach dydaktycznych Katedry Patofizjologii UJ CM przy ul. Czystej 18, natomiast wykłady  przy ul. Medycznej 9.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator zajęć:
dr Magdalena Kurnik – Łucka, e-mail: magdalena.kurnik@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

Regulamin i harmonogram zajęć z Patofizjologii dla kierunku Farmaceutycznego na rok akademicki 2023-2024:
Farmacja REGULAMIN 2023-2024
Farmacja HARMONOGRAM 2023-2024
Farmacja INSTRUKCJA PISANIA TESTÓW 2023-2024
Farmacja EGZAMIN I TERMIN 2023-2024 wyniki