Kierunek Analityka Medyczna

Szanowni Państwo Studenci II roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunku analityka,
uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023/2024 zajęcia z patofizjologii rozpoczną się 26 lutego 2024r.
Seminaria i ćwiczenia będą odbywały się w salach dydaktycznych Katedry Patofizjologii UJ CM przy ul. Czystej 18, natomiast wykłady przy ul. Medycznej 9.

I kolokwium – 29.04.2024 –  godz. 13:00 – ul. Czysta 18, II piętro, aula
Egzamin  I termin – 5.07.2024 – godz. 9:00 – ul. Medyczna 9, aula A 
Egzamin II termin – 6.09.2024 – godz. 9:00 – ul. Medyczna 9, aula A

Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator zajęć:
prof. dr hab. Jolanta Kaszuba-Zwoińska, e-mail:  jolanta.kaszuba-zwoinska@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

Regulamin i harmonogram zajęć z Patofizjologii dla kierunku Analityka Medyczna
na rok akademicki 2023-2024:
Analityka Medyczna REGULAMIN 2023-2024
Analityka Medyczna HARMONOGRAM 2023-2024