Informacje

Katedra Patofizjologii UJ CM prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje programy dydaktyczne z zakresu Patofizjologii dla studentów polskich i obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM, Wydziału Farmacji UJ CM oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.