Weterynaria

Szanowni Państwo Studenci III roku studiów magisterskich kierunku WETERYNARIA
uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023-2024 zajęcia z patofizjologii ogólnej będą odbywały się w salach dydaktycznych przy ul. Czystej 18.

Zajęcia rozpoczynają się 12.10.2023 (czwartek)

Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator zajęć,  dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ, tel. 12 633-39-47 lub mailowo: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ 
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

Regulamin i harmonogram zajęć z Patofizjologii Ogólnej dla Kierunku Weterynaria
na rok akademicki 2023-2024:

Weterynaria REGULAMIN 2023-2024
Weterynaria HARMONOGRAM 2023-2024