Granty

dr Katarzyna Dyląg – Rola kobalaminy oraz jej metabolitów w funkcjonowaniu pacjentów z FASD – Ministerstwo Zdrowia – Zadanie nr 2.3.1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

dr Kamil Skowron – Rozszyfrowywanie mikrobioty jelitowej pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w oparciu o zwierzęcy model anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym – badanie pilotażowe – MINIATURA 6 – 2022

SKN Patofizjologii – Badania nad zaburzeniami funkcji układu autonomicznego oraz procesów nocycepcji w modelu FASD – program MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – 2022

Magdalena Król – Ocena protekcyjnego działania inhibitorów SGLT2 (flozyn) w zwierzęcym modelu kardiotoksyczności indukowanej 5-fluorouracylem – Grant Studencki – 2021/2022

dr Agnieszka Górecka-Mazur – Ocena składu mikroflory jelitowej pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych farmakologicznie i chirurgicznie przy użyciu metody sekwencjonowania następnej generacji genu 16S rRNA – MINIATURA 4 – 2020

lek. Veronika Aleksandrovych – Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy – PRELUDIUM – 2018-02-21/2021-02-20

dr Magdalena Kurnik-Łucka – Ocena ekspresji receptorów dopaminowych w trzewnym układzie nerwowym metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w modelu anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym – opracowanie metodyki – MINIATURA – 2018-02-10/2019-02-09

dr Agata Ziomber – Przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja mózgu (tDCS) a metabolizm energetyczny u otyłych szczurów – OPUS – 2014-02-13/2018-02-12