Prace magisterskie

W Katedrze Patofizjologii UJ CM realizowane są prace licencjackie i magisterskie dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku Dietetyka oraz Wydziału Farmacji UJ CM kierunku Farmacja oraz Analityka Medyczna.