Kierunek Dietetyka

Szanowni Państwo Studenci I roku studiów magisterskich Wydziału Lekarskiego – kierunku dietetyka,
uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023-2024 zajęcia  z patofizjologii rozpoczną się 4 października 2023r. 
Seminaria będą odbywały się w salach dydaktycznych Katedry Patofizjologii UJ CM przy ul. Czystej 18.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator zajęć:
dr Kamil Skowron, e-mail: kamil.skowron@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ 
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

Regulamin i harmonogram zajęć z przedmiotu Patofizjologia kliniczna dla kierunku Dietetyka
na rok akademicki 2023-2024:
Dietetyka REGULAMIN 2023-2024
Dietetyka HARMONOGRAM 2023-2024 sem 1
Dietetyka HARMONOGRAM 2023-2024 sem 2