Fakultety

KIERUNEK LEKARSKI

Molekularne mechanizmy powstawania, rozwoju i nowoczesnej terapii nowotworów.
Koordynator: Prof. dr hab. Piotr Laidler/dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Patofizjologiczne podstawy nowoczesnego postępowania w niewydolności serca.
Koordynator: dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Patofizjologia substancji uzależniających.
Koordynator: dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Rytm okołodobowy organizmu w zdrowiu i w chorobie.
Koordynator: dr Katarzyna Ciesielczyk

Body’s circadian rhythm in health and disease.
Koordynator: dr Katarzyna Ciesielczyk

Zintegrowane działanie autonomicznego układu nerwowego – implikacje kliniczne i badawcze.
Koordynator: dr Agata Furgała

Przewlekłe zapalenie i inflammaging w procesie starzenia.
Koordynator: dr hab. Jolanta Kaszuba-Zwoińska, prof. UJ

 

KIERUNEK DIETETYKA

Cztery pory organizmu – chronomedycyna snu i odżywiania.
Koordynator: dr Katarzyna Ciesielczyk

Immunomodulacyjne działanie diety.
Koordynator: dr hab. Jolanta Kaszuba-Zwoińska, prof. UJ

 

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

Metody diagnostyczne odczynów komórkowych w przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej płuc.
Koordynator: dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Wpływ leków i żywności na wyniki badań laboratoryjnych.
Koordynator: dr Magdalena Kurnik-Łucka

 

KIERUNEK FARMACJA

Wpływ żywności, suplementów diety i leków na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych.
Koordynator: dr Magdalena Kurnik-Łucka