Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze Patofizjologii UJ CM zaprasza do współpracy chętnych studentów ze wszystkich wydziałów UJ CM. Warunkiem udziału w pracach Koła Patofizjologów jest zaliczony kurs Patofizjologii.

Koło oferuje możliwość rozwoju naukowego w różnych kierunkach w oparciu o posiadane zaplecze naukowe, a także poprzez współpracę z innymi katedrami w ramach realizowanych projektów badawczych. Członkowie Koła uczestniczą w badaniach eksperymentalnych oraz klinicznych, przygotowują publikacje naukowe oraz uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Zarząd SKN Patofizjologów
oraz
Kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM

 

Studentów zainteresowanych pracą w Kole w roku akademickim 2023/2024 proszę o przesłanie na adres mailowy: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl zgłoszenia zawierającego dane kontaktowe oraz motywację do pracy w Kole Patofizjologów.
Otrzymają Państwo zwrotną informację o terminie zebrania organizacyjnego Koła.

Dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ
Katedra Patofizjologii UJ CM